Missiles, a 16-17. század hétköznapi történelme

Várháborúk kora

Várháborúk kora

Mantova hercege a tizenöt éves háborúban

2018. szeptember 28. - Várháborúkkora

A mantovai herceg, Vincenzo Gonzaga (1587–1612) 1595-ben, 1597-ben és 1601-ben személyesen vezetett hadat Esztergom, Győr és Kanizsa falai alá. Mi sarkallt egy itáliai uralkodót arra, hogy a saját költségén kiállítson néhány száz lovast és a magyarországi hadszíntérre jöjjön velük, hogy az Oszmán…

Tovább

Az első dél-dunántúli végvidék létrejötte és összeomlása 1541-1546

A török-magyar háborúk korának egyik részleteiben legkevésbé ismert időszaka az 1541 és 1546 közötti öt esztendő dél-dunántúli története. Jelen írásomban a szakirodalomból és korabeli krónikákból ugyan többé kevésbé ismert, de jobbára rosszul datált, vagy tévesen szereplő eseményeket igyekszem…

Tovább

Kaposvár palánkjának eleste 1555. szeptember 17.

A Kaposvár török ostromát bátran álló magyar védők helyzete gyorsan válságosra fordult, mikor a Szél Péter vajda vezette hajdúk, mintegy 100-an, szeptember 16-17-e éjjelén kiszöktek a várból. A megmaradt védők Torma Márton porkoláb vezetésével a belsővárba zárkóztak, míg Tujgon pasa hada megszállta…

Tovább

Eger ostroma 1596-ban

Ha manapság eszünkbe jut Eger, akkor minden bizonnyal a jó egri bor mellett Dobó István és az erősségbe küldött vagy szorult fegyverforgatók és az egri nők hősiessége jut az eszünkbe. Ez nem is véletlen, hiszen kötelező olvasmányaink között ott találjuk Gárdonyi Géza Egri csillagok című művét, és…

Tovább

Egy 16. századi horoszkóp

Az erős Fekete Bég, Nádasdi Ferenc születése és horoszkópja

Az elmúlt közel másfélszáz esztendőben a történettudomány iránt érdeklődők széles köre több forráskiadványban is olvashatta, szemtanúja lehetett, hogy az erős Fekete Bég szülei, Kanizsai Orsolya és Nádasdi Tamás nádor nem csupán elfogadták vagy tisztelték, hanem – a korban egyáltalán nem általános…

Tovább
süti beállítások módosítása